Czech
English

Úspěšná plavba letních pobytů 2017

V srpnu se konaly dva týdenní pobyty - s oficiálními názvy Letní tábor pro děti a Letní pobyt pro rodiče s dětmi. Tématem obou byli mořeplavci. Budova, tedy vlastně zámořské plavidlo Indická Perla (1.tábor)/ Kraken (2.tábor), na kterém se plulo, přistávalo v Roškopově a každý příchozí mohl obdivovat skutečnou jistící kotvu, zaraženou v záhoně. Osazenstvo lodi, tj.děti, praktikanti, vedoucí se proměnilo v námořníky. Část posádky zajišťovala úklid a čistotu paluby, část svépomocí potravu. Vyjížděli do blízkých obchodů pro zásoby,aby pak po skupinách kouzlili každý den jiné lahůdky ve velkém množství pro všechny. K dobrému trávení přispívala i dobrá nálada linoucí se z kuchyně.
Hlavním cílem celé pouti bylo nalezení pokladu, každý den tedy děti-námořníci vyrážely na okolní ostrovy, které organizovali Lukáš, Jakub a Andy. Hned při první výpravě byl nalezen deník trosečníka kapitána Dřevohnáta, který Lukáš po úryvcích poutavě předčítal na jednotlivých ostrovech. Ty byly velmi rozmanité - na Ostrově Múz se hrálo, zpívalo, kreslilo, na Ostrově Opaků byli se mluvilo naopak, psalo pozpátku, muži byli oblečeni jako ženy, někteří měli oblečení naruby.

V úterý se konala noční výprava, která byla i pro nejmenší tak úžasná a oni pak nechápali, že není každý den!
Na každém z Ostrovů děti za zásluhy nacházely klíče, v pátek pak při nejnáročnější výpravě byla konečně nalezena opravdová, velká, dřevěná truhla s pokladem!! Jůůů! Byla opásána mnohými řetězy se zámky, na které pasovali získané klíče námořníků! Nejsilnější z účastníků vymysleli, jak nejsnadnějši dopravit kořist na palubu hlavní lodi, kde byla spravedlivě rozdělena. Nálada při výpravách byla akční, tvůrčí, spolupracující a hlavně zábavná, což dokresluje spontánně vzniklý hit Krakenroll na druhém pobytu, a hit Já chci jet už domů z prvního tábora.

Závěrečnou oslavou u ohně bylo zakončeno těchto sedm dobrodružných dní.

Fotky z letního tábora pro děti 2017

Fotky z letního pobytu pro rodiny s dětmi 2017

 

separator

Zateplení domu

Milí rodiče, přátelé a příznivci sdružení  TYMYJÁn, z. s.
 

obracíme se na Vás s prosbou o pomoc při přípravě a realizaci zateplení fasády horního domu v Roškopově,     
který vlastní sdružení TYMYJÁn, z. s.           

Objekt slouží již čtvrtým rokem dětem se zdravotním postižením a jejich rodičům k letním táborům, k víkendovým pobytům a dalším společným podpůrným aktivitám.        

Ve volných termínech je náš dům zároveň i místem pořádání seminářů osobního rozvoje a péče o zdraví, které zde kromě jiných lektorů pořádá především pan Petr Lacina.        

Abychom však mohli dům TYMYJÁnu lépe a více využívat i mimo letní sezónu, je potřeba jej stavebně upravit tak, aby se předešlo průběžným tepelným ztrátám. Ty dosahují v současnosti takové míry, že příjmy z pronájmů nestačí ani na pokrytí nákladů vytápění plynem.  
Dům je potřeba zateplit.      
Společně s Petrem Lacinou spouštíme proto výzvu na podporu projektu zateplení domu. 

Petr Lacina vyzval 29. 11. 2017 účastníky svých seminářů a další příznivce k finanční podpoře na zateplení fasády našeho domu
a sám tuto podporu zahájil částkou 10. 000,- Kč. Na účet TYMYJÁnu již nyní začínají přicházet finanční prostředky určené tomuto účelu.  
 

My bychom se kromě finanční podpory rádi ujali především realizace potřebných přípravných a stavebních prací,
a to z úsporných důvodů co nejvíce formou svépomoci.       
K této akci bychom tedy rádi přizvali i Vás :)

Kromě finančních prostředků poptáváme již nyní jakékoli možnosti Vaší pomoci v oblastech:        

*        přípravy projektové dokumentace zateplení fasády      
*        plánování a konkrétní přípravy stavebních prací  
*        výběru a dopravy vhodného materiálu
*        zapůjčení a montáže lešení        
*        realizace první etapy zateplení fasády při společné brigádě :)

Předběžný odhad nákladů na zateplení celého domu je 500.000,- Kč
a my jsme si vytyčili jako cíl tuto částku do dvou let získat.    
Věříme, že se nám to i s vaší pomocí podaří!

Realizaci stavebních prací na domě TYMYJÁnu plánujeme postupně,
po etapách, podle množství vybraných finančních prostředků.      
Zateplování fasády chceme začít na levé boční a zadní stěně domu, které jsou povětrnostními podmínkami nejvíce zkoušené.        
 

Jakákoli Vaše pomoc může mít pro zdar celé akce zásadní význam.
K zachování a dalšímu rozvoji společného prostoru v Roškopově  napomůže jakákoliv zaslaná finanční částka,        
třeba i 500,- nebo 1.000,- Kč.      

Stav sbírky budete moci sledovat na facebookovém profilu TYMYJÁnu,
kde Vás budeme také informovat o přípravě a začátku stavebních prací.

Peníze posílejte na účet Tymyjánu 14887319/0800      s poznámkou ZATEPLENÍ DOMU.     
 

Poskytnuté dary jsou samozřejmě odčitatelné ze základu daně, rádi vám vystavíme potvrzení, resp. darovací smlouvu.      


Předem velmi děkujeme za Vaši laskavou podporu!              

Za sdružení TYMYJÁn - Daniela Jeníčková, Lukáš Truksa a Lenka Redlichová.   
Petr Lacina – lektor a terapeut.   
 

Nabídky Vaší pomoci pro přípravné a stavební práce         
směřujte, prosím, na e-mailovou adresu:  lenka@redlich.cz

Kontakty:

Daniela Jeníčková: 603 712 023,  e-mail: daniela.jenickova@email.cz))   
Petr Lacina  776 302 545,  e-mail: petrlacina@centrum.cz         www.navratsamiksobe.cz
TYMYJÁn, z. s. : http://www.tymyjan.cz/   

 https://www.facebook.com/TYMYJ%C3%81n-699936413432172/