Czech
English

TY-MY-JÁn

TYMYJÁn

Jsme spolkem, který usiluje o vytváření nových způsobů soužití mezi lidmi. Chceme, aby spolu mohli žít lidé s handicapem i bez handicapu a aby se navzájem obohacovali v tom, co umí, co dokážou a jací jsou. K tomuto účelu nám slouží budova v Roškopově.
K uskutečnění našeho hlavního záměru, kterým je využívání objektu k ubytovávání a terapeutickým činnostem pro lidi s handicapem, však potřebujeme finanční prostředky nutné pro přestavbu budovy do konečné podoby. Proto budeme srdečně rádi za vaše případné dary finanční (č.ú. 14887319/0800 - Česká spořitelna a.s.), materiální i za morální podporu.

 

O nás

 

Spolek TYMYJÁn vznikl zásluhou členů a přátel Waldorfské školy na Opatově. Po firmě ze sousedního Ústí získal u Staré Paky místní zdevastovanou patrovou ubytovnu. Tu za pomoci holandských partnerů během let rekonstruoval až do dnešní obyvatelné podoby.

Budova by měla sloužit k tréninkovému bydlení pro lidi s handicapem s možností poskytování různých podpůrných terapií a pracovních příležitostí. Doplňkem by pak byla možnost ubytování účastníků kurzů a zájemců o rekreaci. Prostor by tak byl k dispozici pro všechny, kdo budou chtít využít klidné a ozdravné prostředí Novopacka.

 

Tyto stránky budou postupně doplňovány. Spolu s nimi čeká i spolek TYMYJÁn jakýsi nový start. Doufáme, že objekt v Roškopově i díky vaší pomoci a podpoře společně probudíme k životu a otevřeme těm, kteří jej potřebují.